پویش ملی هزاران ختم قرآن کریم به نیت سلامتی امام زمان و هدیه به روح پر فتوح شهید سید ابراهیم رییسی و همراهان ایشان

توجه: تکمیل و تایید اطلاعات بالا به معنی پذیرش قرائت جزء ها یا حزب هایی از قرآن کریم است که پس از تایید به شما نمایش داده خواهد شد.